Happy Mother’s Day | May 12, 2024

Published on 12 Month 2024

Sa espesyal na araw na ito, binibigyang-pugay natin ang walang katulad na pagmamahal ng bawat ina.

Pinakamainit na pasasalamat sa inyong hindi matatawarang sakripisyo at pagmamahal. Kayong saligan ng aming pagkatuto at pagkatao, patuloy na gumagabay sa amin sa bawat hakbang anuman ang hamon ng buhay – ang aming mapagkalingang inay, nanay, mama, at mommy. Nawa’y maramdaman ninyo ang aming pagmamahal at pagpapahalaga hindi lamang ngayong Araw ng mga Ina, kundi sa bawat araw ng taon.

Maligayang Araw ng mga Ina!

FEATURED VIDEO
QUICK LINKS